An hos de mol än op der Peenchen
Bloos him gléich séint Liichtchen ous
A micht hän dech nooch wéider roosen
dann streeck den Oosch zur Fenster rous

Refrain:
Dou méin Hämicht, Lëtzeburig
Stoork am Soff, mä soss net orig
Houremiäl gët Hourepankouch
a wann et péift, da fiert den Zuch

Houremiäl gët Hourepankouch
vuan dem Hoffmann bis op d'Gare
a wann et béisst méi Jung, da kraz dich
well no der Noocht da kënnt der Dag

Refrain:
Dou méin Hämicht, Lëtzeburig
Stoork am Soff, mä soss net orig
Houremiäl gët Hourepankouch
a wann et péift, da fiert den Zuch

Dou do uewe, dou méi besten
gëf de känki mir an d'Hand
a loss dou d'Land sich rouig mästen
bis dat de Petrol ass verbrannt

Refrain:
Dou méin Hämicht, Lëtzeburig
Stoork am Soff, mä soss net orig
Houremiäl gët Hourepankouch
a wann et péift, da fiert den Zuch

"Et get eigentlich emmer nemmen di drei ischt Stroofen benotz"

Wat ech hon, dat wëll ich dälen
mat dem ganze, ganze Land
well dou fëns der nömmen seelen
déi de bloen Hänz nët kannt

An hinkt schwoorz um Himmel d'Wollek
Zallidot, dann hol dein Flënt
a sang dem brave goude Vollek
d'Hämicht, bis et zou sich kënnt